EditRegion3
Strategische Plannen voor de stad.

Onderzoek naar planning in drie steden.

Helga Fassbinder, Herman Rikhof (redaktie)
Bouwstenen 29, Technische Universiteit Eindhoven (ISBN 90-6814-529-0)

 

Inhoud:

 

1 Voorwoord

Strategische planning - kenmerk van een kentering in de planning of modebegrip in de jaren negentig?

2 Strategische projecten in Eindhoven

◦ Inleiding
◦ Geschiedenis van de stad 8
◦ Het ontstaan van Eindhoven 8
◦ Respect voor de bestaande stad 9
◦ Een nieuw ontwikkelingsconcept 10
◦ Typering van zones 10
◦ De centrumzone 10
◦ De activiteitenzone 11
◦ De groenzone 16
◦ Epiloog 16

3 Strategische planning in Maastricht

4 Strategische planning in Tilburg

◦ Het stadsbeeld als factor in de strategische planning ◦
Verschillen en overeenkomsten in strategische plannen

5 Een vergelijking van de planningshistorie

◦ Inleiding
◦ Planningshistorie van Eindhoven
◦ Planningshistorie van Tilburg
◦ Planningshistorie van Maastricht
◦ Conclusie 6 Strategische plannen in stedelijk/regionaal verband
◦ Twee schaalniveaus
◦ Planningsschaal in Eindhoven
◦ Planningsschaal in Tilburg
◦ Conclusie

7 Stadsplannen inhoudelijk beschouwd

◦ Algemene kenmerken van stadsplannen
◦ Strategisch plannen in Eindhoven
◦ Strategisch plannen in Tilburg
◦ Strategisch plannen in Maastricht ◦ Conclusie